Környezetvédelmi tanácsadás

Környezetvédelem

A környezetvédelem alapvető célja az élővilág és az ember egészséges életfeltételeinek megőrzése, a környezet megóvása, az egész földi rendszer stabilitásának, zavartalan működésének biztosítása, hiszen az ökológiai rendszerek működőképességének fenntartása, a környezeti értékek megőrzése, a természeti erőforrások fenntartható használata a jelen és jövő nemzedékek életfeltételeinek a záloga. Ennek megfelelően a környezetvédelem feladata a környezet állapotában végbemenő változások, a környezeti hatások nyomon követése, értékelése. A környezetvédelmi feladok egyrészt utólagos beavatkozások, a káros és veszélyes hatások kiszűrése, másrészt ezen veszélyeztetettségek megelőzése, azaz olyan rendszer kialakítása amely elősegíti a környezetkárosító cselekmények megelőzését, csökkentését.

Környezetvédelem a vállalatok életében

Környezetvédelem = felelős gondolkodás. Napjainkban a vállalati felelősségvállalás előtérbe kerülésével minden gazdálkodó szervezet felé alapvető elvárás, hogy megtegye a szükséges lépéseket a környezet megóvásának érdekében. A környezetet terhelő kibocsátások csökkentése alapvető célja minden vállalatnak, hiszen ezáltal az energiafelhasználás is hatékonyabbá tehető, amelynek eredménye a költséghatékony gazdálkodás, eszközei pedig szorosan illeszkednek a fejlesztéspolitikai feladatok végrehajtásához. A megfelelő és hatékony intézkedések kidolgozásához, azok gyakorlati alkalmazásához, ill. a kibocsátások figyelemmel kísérése érdekében manapság minden gazdálkodó szervezet számára elengedhetetlen egy környezetvédelmi tanácsadó alkalmazása.

Miért van szükség környezetvédelmi tanácsadóra?

A jogszabályi környezet folyamatos és gyors változása hazánkban mindenki számára ismert tény. Manapság nem könnyű feladat egy vállalkozást olyan módon vezetni, hogy az a működésének minden szegmensét érintő előírást, kötelezettséget betartson, legyen szó környezetvédelmi, munkavédelmi vagy tűzvédelmi szabályokról.

Ma már Magyarországon is rengeteg környezetvédelmi szabályozás van érvényben, melyek között kiigazodni, az előírások közötti összefüggéseket feltárni egy laikus számára rendkívül időigényes, és erőfeszítésekkel teli feladat. Egy környezetvédelmi tanácsadó alkalmazása megkönnyíti a jogszabályok erdejében történő eligazodást, ill. megelőzi az előírások nem ismeretéből és be nem tartásából eredő kellemetlenségeket.

A környezetvédelmi tanácsadó figyelemmel kíséri a környezetvédelmi jogalkotás legújabb fejleményeit, segít az új szabályokat alkalmazni a vállalkozás mindennapjaiban, tapasztalatára és szakértelmére támaszkodva felesleges költségektől kímélhetjük meg a céget, ezáltal eredményesebbé téve vállalkozásunkat. Egy kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkező környezetvédelmi tanácsadó nemcsak a hatályos jogszabályokról rendelkezik naprakész információkkal, hanem ismeri a különböző hatóságok eljárásbeli sajátosságait, kapcsolatot tart szabályozó és érdekvédelmi szervekkel, ismeri a környezetvédelmi szolgáltatói piac szereplőit. Hatósági ellenőrzések során személyes jelenlétével garantálja, hogy a vállalkozás minden tekintetben igazodik a környezetvédelmi jogszabályokhoz.

Egy környezetvédelmi tanácsadó alkalmazásának költsége töredéke egy teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló bérköltségének, nem beszélve a járulékos költségekről, amelyek a szakmai ismeret naprakészen tartásához elengedhetetlenek.

Környezetvédelmi tanácsadás – Nyíregyháza

A Viridium 2012-ben kezdte el a környezetvédelmi tanácsadást Nyíregyházán, majd igazodva az ügyfelek által támasztott követelményekhez a tevékenységet kibővítettük munkavédelmi és tűzvédelmi tanácsadással. Így 2013-tól komplex tevékenységgel állunk a cégek rendelkezésére Magyarország egész területén, legyen az környezetvédelmi megbízotti tevékenység, vagy környezetvédelmi engedélyeztetési eljárás. Teljes körűen folytatunk le környezetvédelmi előzetes vizsgálatokat és hatásvizsgálatokat, vállaljuk az egységes környezethasználati engedélyeztetés lebonyolítását. Foglalkozunk hulladékgazdálkodással, levegőtisztaság-védelemmel, vízminőség-védelemmel, valamint zaj és rezgés elleni védelemmel, így bármilyen tevékenységű cég teljes körű környezetvédelmi képviseletét képesek vagyunk ellátni.

A Viridium Kft. ügyfelei között megtalálhatók mezőgazdasági és ipari termelőcégek, hulladékkezelő vállalkozások.

 

Amennyiben kérdése van, kérjük adja meg elérhetőségét az alábbi űrlapon. Munkatársunk hamarosan felkeresi Önt.