Veszélyes hulladék elszállítás

Mi veszélyes hulladék, és mi nem az?

Veszélyes hulladéknak az olyan hulladékok számítanak, amelyek a 2012. évi CLXXXV. törvény 1. sz. mellékletében felsorolt veszélyességi jellemzők legalább egyikével rendelkeznek. Ezeket a jellemzőket a törvény melléklete az alábbi 15 kategóriára bontja:

 • H1 - Robbanásveszélyes
 • H2 - Oxidáló
 • H3 - Tűzveszélyes
 • H4 - Irritáló vagy izgató
 • H5 - Ártalmas
 • H6 - Mérgező
 • H7 - Rákkeltő
 • H8 - Maró
 • H9 - Fertőző
 • H10 - Szaporodást károsító
 • H11 - Mutagén
 • H12 - Olyan hulladék, amely vízzel, levegővel vagy valamely savval érintkezve mérgező vagy erősen mérgező gázokat fejleszt.
 • H13 - Érzékenységet okozó
 • H14 - Környezetre veszélyes
 • H15 - Hulladék, amely hajlamos arra, hogy belőle az ártalmatlanítást követően valamely formában - pl. kimosódás - a fent felsorolt tulajdonságok bármelyikével rendelkező anyag keletkezzen.

Nem veszélyes tehát az a hulladék, amely a fenti tulajdonságok egyikével sem rendelkezik, ill. sem a huzamosabb tárolás, sem az ártalmatlanítás során nem válik azzá, vagy nem bocsát ki ilyen anyagot.

Az Ön cégénél is keletkezik veszélyes hulladék?

Amennyiben cége tevékenysége során veszélyes hulladék keletkezik, arról nyilvántartást kell vezetni, időközönként el kell szállíttatni, ill. 200 kg/év keletkező mennyiség felett a Környezetvédelmi Hatóság részére évente bevallást kell készíteni. A veszélyes hulladék elszállítása engedélyköteles tevékenység, és annak folyamatát szigorú hatósági előírások szabályozzák.A Viridium érvényes engedélye alapján vállalja a veszélyes hulladékok elszállítását engedéllyel rendelkező hulladék-kezelőkhöz, akik azok megfelelő kezeléséről gondoskodni tudnak. A veszélyes hulladékok nagy része a veszélyes áruk szállítására vonatkozó ADR előírásai szerint szállíthatóak, elszállításuk a környezetvédelem szempontjából kiemelt jelentőségű és napjainkban egyre fontosabb tevékenység, mivel jelenlétük a forgalmas utakon potenciális környezetszennyezési lehetőséget rejt magában. Emiatt a veszélyes hulladék elszállítása folyamán kiemelt fontosságú minden résztvevő felkészültsége, és a hatályos jogszabályi előírások betartása.

Viridium - veszélyes hulladék szállítás

A Viridium a szigorú veszélyes hulladék szállítási előírásoknak maradéktalanul eleget tesz:

 • rendelkezünk az ehhez szükséges hatósági engedélyekkel
 • ADR tanácsadót foglalkoztatunk
 • tapasztalt sofőreink ADR vezetői engedéllyel is rendelkeznek
 • hulladék szállító járműveink állapota, felszereltsége és jelölése megfelel a hatályos ADR előírásoknak

A veszélyes hulladék elszállítások során mi biztosítjuk a minősített csomagolóeszközöket, elkészítjük az „SZ” kísérőjegyet (szállítási lapot), a rakományt pedig ellátjuk a megfelelő címkékkel és veszélyességi bárcákkal.

A 25/2014 (IV.30.) NFM rendelet 3§ (3) b) pontja alapján tájékoztatjuk partnereinket, hogy a Viridium Kft. ADR tanácsadója:

Ádámné Majthényi Andrea
Bizonyítvány száma: 1381
Névjegyzékbe vételi száma: 10 003

A Viridium veszélyes hulladék szállítási engedélyének száma: 14/3831-12/2014.

 

Amennyiben kérdése van, kérjük adja meg elérhetőségét az alábbi űrlapon. Munkatársunk hamarosan felkeresi Önt.